Gärdsjöspelens vision

Vi vill slå ett slag för en levande landsbygd!

Varför?
År 2013 föddes det en dröm om att skapa något riktigt stort en gång om året på en fantastisk, historisk plats mitt ute på ett fält, för att visa livskraften och entreprenörsandan ute på landsbygden. Vi ville skapa en plattform, som inte var kopplad till centralort, för att lyfta fram våra fantastiska lokala förmågor. Show med häst är något vi har stor erfarenhet av och därför fick det bli startskottet och fokuset i Gärdsjöspelen

Hur?
Efter mer än tjugufem år av gemensamma erfarenheter i olika medeltidssammanhang, har vi hört önskemål från knallarna, att det skulle vara trevligt att någon gång hinna se ett tornerspel. Därför fick just scenen bli hjärtat för skådespelet hos oss och knallarna placeras i en hästskoform runt om den. Alla blir deltagare i en levande saga och publiken blir en del av berättelsen. Till vår hjälp att förverkliga våra drömmar - stora som små, har vi vårt stora internationella nätverk

Mål?
Vårt mål är att föda intresset för vår historia och vårt kulturarv samt bryta ner gränser mellan olika grupperingar. Vi vill skapa en plats där alla känner sig välkomna för att ha roligt tillsammans, oavsett bakgrund, ålder och tillhörighet.
 I år gör vi showerna mer fartfyllda och aktiviteterna oemåtståndliga. Och roddar denna gången, det gör den ideella föreningen Dalecarlian Knights.
 

Välkommen till Gärdsjöspelen!